Belg: "Heeft U suiker voor mijn koffie, kelner?"
Kelner: "Pardon, meneer, ik heb u al vier klontjes gegeven."
Belg: "Ja, maar die zijn gesmolten!"