BelgenMop.nl

Elke Dag Een Nieuwe Belgenmop

Twee belgen moeten een héél eind lopen naar Antwerpen. Gelukkig komen ze een garage tegen waar alle stadsbussen geparkeerd staan.

"Laten we een bus gaan stelen", zegt de éne.

"Goed idee!", zegt de andere Belg, "dan ga ik wel op de uitkijk staan."

De eerste Belg naar binnen, de andere Belg staat te wachten, en te wachten, hoort een hoop startende motoren en gerij, eindelijk na lange tijd komt de eerste Belg naar buiten met een bus.

"Allee,", vraagt de andere Belg, "waar was ge nu zo lang mee bezig?!"

Zegt de eerste Belg: "De bus van Anwerpen stond helemaal achterin!!"

Volgende grap