BelgenMop.nl

Elke Dag Een Nieuwe Belgenmop

Er komt een Belg op het bureau van het Guinness Book of Records.

Zegt de Belg: "Awél meneer, 'k heb zojuist een puzzel van 3.000 stukskes opgelost. Ik heb er 1 jaar, 3 maanden en 2 dagen over gedaan, maar vandaag heb ik het laatste stukske gelegd."

Zegt de Guinness man: "Och meneer, dat is toch niets bijzonders?"

"Allee, dat is toch een super snelle tijd" zegt de Belg, "op den deksel staat: 6 tot 9 jaar!"

Volgende grap