BelgenMop.nl

Elke Dag Een Nieuwe Belgenmop

Waarom loopt een Belgische autodief naast de snelweg als hij is ontsnapt?

Dat is de vluchtstrook.

Volgende grap