BelgenMop.nl

Elke Dag Een Nieuwe Belgenmop

Een postbeambte tegen een Belg aan het loket: "Er moet nog een postzegel bij. De brief is te zwaar."
"En met die postzegel wordt hij lichter?" vraagt de Belg.

Volgende grap