BelgenMop.nl

Elke Dag Een Nieuwe Belgenmop

Toppunt van optimisme.

Een Belg met een studiebeurs.

Volgende grap