BelgenMop.nl

Elke Dag Een Nieuwe Belgenmop

Waarom zijn in België de stadsbussen zo breed?
Iedereen wil voorin zitten.

Volgende grap