BelgenMop.nl

Elke Dag Een Nieuwe Belgenmop

Een Belg loopt verdwaald door de woestijn en roept "Help! Help".

Komt'ie een andere Belg tegen die ook "Help! Help!" roept.

Zegt de eerste tegen de tweede "Zullen we samen roepen?"

"Oké," zegt de tweede, "samen! samen!"

Volgende grap